مرور برچسب ها

دانستنی در مورد یخ

چرا یخ لوله ها را می ترکاند؟

بسیاری از دانش آموزان که به دبیرستان می روند شکایت دارند از اینکه «چرا باید من فیزیک و دروس علمی بیاموزم»، من هرگز از این مطالب استفاده نخواهم کرد. البته این عده در این باره سخت در اشتباهند که می گویند:«از فیزیک و علوم استفاده نمی کنیم».…