مرور برچسب ها

دانستنی روز

از کی کلاه گیس مد شد؟

آیا می دانید که مصریان بر سر مومیایی های خود کلاه گیس می گذاشتند؟ بنابراین، آنان باید مردمی بوده باشند که کلاه گیس در میانشان بسیار متداول می بوده است. در یونان قدیم نیز زن و مرد هردو از کلاه گیس استفاده می کردند. گویا در قدیم کلاه گیس از…

نام گذاری نژاد سگ ها بر چه اساس بوده است؟

چگونه سگها نامگذاری شدند؟ کسی که در دهکده ای زندگی می کند و می خواهد سگی برای گله ی گوسفند خود بگمارد، هرگز سگ کوچک و ناز پرورده به کار او نمی آید. برعکس کسی که در آپارتمان زندگی می کند و دوست دارد که سگی هم داشته باشد، سگ بزرگ مو دراز…