مرور برچسب ها

دانستنی قطب جنوب

وسعت قطب جنوب چقدره؟

وسعت قطب جنوب حدود ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع است. این مساحت بیش از هشت و نیم برابر مساحت ایران و ۱۰ درصد خشکی‌های جهان را به خود اختصاص داده‌است. قطب جنوب پنجمین قاره بزرگ زمین است و تقریباً همه سطح آن با یخ پوشیده شده‌است. تنها…