مرور برچسب ها

دانستنی هایی درباره پروانه

چگونه کرم تبدیل به پروانه می شود؟

آیا تاکنون شنیده اید که می گویند پروانه هیچگاه غذا نمی خورد؟ البته این سخن راست است، یعنی بعضی از پروانه ها هرگز لب به غذا نمی زنند. لابد حالا می خواهید به راز این مطلب پی ببرید؟ نخست بگذارید برایتان بگوییم که چگونه کرمی تبدیل به پروانه می…