مرور برچسب ها

دانستنی های جدید

اولین کتاب چه زمانی ساخته شد؟

کی برای اولین بار کتاب پدید آمد؟ کتاب به صورت کنونی زمان ما، هرگز تا قرون وسطی وجود نداشت. شبیه ترین چیز به کتاب های کنونی، طومارهای طویلی بود که از«پاپیروس» می ساختند. ورق های پاپیروس را بهم می چسباندند و طومارهای طویلی را بوجود می…

اف بی آی FBI چیست؟

اف بی آی یکی ازمشهورترین و جالبترین سازمان های دولتی در امریکا است. این سازمان اداره آگاهی فدرال نام دارد. این نام را خلاصه کرده و تنها حروف اول آن را که در انگلیسی «اف»، «بی» و «آی» است به زبان می آوردند. این اداره حق تحقیق در مواردی…