مرور برچسب ها

دانستنی های نجوم

اگه زمین دور خودش میچرخه چرا ستاره ها ثابتن!؟

ستاره ها کاملا ثابت نیستن و دارن خیلی آروم حرکت میکنن، برای اینکه متوجه این موضوع بشین، دوربین گوشی تون رو به طرف آسمون ثابت نگه دارین و مدت تقریبا طولانی مثلا یک ساعت بذارین از آسمون شب فیلم بگیره. البته به سمتی بگیرین که ماه نباشه چون اگه…