مرور برچسب ها

دانستنی های کوتاه

مکانیزم آنتیکیسرا

در سال 1900، غواصان یونانی بقایای غرق شده ی یک کشتی را در جزیره ی آنتیکیسرا در عمق حدود 150 فوت پیدا کردند. آنان مجسمه، ظروف سفالی و جواهراتی را در داخل آن پیدا کردند، اما آن طور که بعدها مشخص شد کشف تعدادی کاسه ی سبز رنگ زده که درون آن…