مرور برچسب ها

دانشمندان موشکی آلمان

عملیات گیره کاغذ یا سنجاق و پیشرفت ناسا

آلمان نازی دانشمندان بزرگی در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت هوافضا داشت. بعد از پایان جنگ جهانی دوم طی عملیات گیره کاغذ یا سنجاق ، امریکا دانشمندان نازی را به کشور خود انتقال داد. امریکا طی این عملیات سّری بیش از 1600 دانشمند نازی را برای…