مرور برچسب ها

دانشمندان یونانی کاشف کروی بودن زمین

اولین بار چه دانشمندانی پی بردن زمین کرویه؟

اولین بار در یونان باستان، ایده کروی بودن زمین مطرح شد. در حدود سال 500 قبل از میلاد، فیثاغورس، دانشمند یونانی، نظریه کروی بودن زمین را مطرح کرد. اما حدود 100 سال بعد، ارسطو با ارائه شواهد تجربی، این نظریه را به اثبات رساند. برخی از شواهد…