مرور برچسب ها

دانلود کتاب آیزاک آسیموف

ربات های آینده اثر آیزاک آسیموف

روبوت های صنعتی، فقط آغاز کارند. آنها مانند همان هواپیماها یا اتومبیل های اولیه هستند. اگر عکس هایی از مراحل اولیه ی این اختراع ها را دیده باشید، متوجه می شوید که آنها با آنچه که اکنون داریم قابل مقایسه نیستند. هواپیماهای اولیه کوچک، کم…