مرور برچسب ها

دانلود کتاب کاخ حافظه

مسابقات ملی حافظه

در سراسر دنیا مسابقات ملی حافظه دارای یک سری مرحله های مسابقه ای تقریبا استاندارد است که براساس همان قانون های استانداردی پایه گذاری شده که شورای جهانی سرگرمی های حافظه ای آن را وضع کرده است. اما در امریکا این مرحله ها کمی با دیگر جاها…