مرور برچسب ها

درمان سرخک

چند نفر براثر سرخک در گذشته کشته میشدند؟

سرخک یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که می تواند منجر به عوارض جدی و حتی مرگ شود. در گذشته، قبل از توسعه واکسن سرخک، این بیماری یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در کودکان بود. در سال 1980، حدود 2 میلیون نفر در اثر سرخک جان خود را از دست…

سرخک چیست؟

سرخک بیماریی است که در جهان، همه جا، پیدا می شود و هرگز به کشور معینی اختصاص ندارد. سرخک کاذب معروف به سرخک آلمانی با سرخک حقیقی فرق دارد و اثرش نیز بر روی بدن به گونه ای دیگر است. رویهم رفته سرخک نوعی بیماری اطفال است. با اینهمه گاهی…