مرور برچسب ها

دروازه زمان

آیا تیاهواناکو یک دروازه زمان است!؟

در امریکای جنوبی کشوری وجود دارد به نام بولیوی که تیاهواناکو یکی از مکان‌های مهم آنجا از نظر باستان شناسی به حساب می آید، جایی در نزدیکی قوم مایا و... در آنجا یک دروازه وجود دارد که عقیده برخی بر این است که آن دروازه زمان است. این دروازه…