مرور برچسب ها

دلیل اختلاف دما شب و روز در مناطق کویری

چرا تابستان هوا گرم است و زمستان هوا سرد است؟

در این مطلب به دلیل پیدایش تابستان و زمستان و اختلاف دما در کره زمین، همچنین دلیل تنوع رنگ پوست در بین کشورهای مختلف پرداخته‌ایم. شگفت انگیز است که کره زمین در حدود 3 میلیون مایل در زمستان در منطقه شمالی نسبت به تابستان نزدیکتر به خورشید…