مرور برچسب ها

دلیل خواب دیدن

مشکل به یاد نیاوردن خواب ها

مشکل به یاد نیاوردن خواب ها یک مشکل نسبتاً رایج است که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برخی از دلایل رایج عبارتند از: کمبود خواب: خواب کافی برای داشتن رویاهای واضح و به یاد ماندنی ضروری است. اگر به اندازه کافی نمی خوابید، احتمال…

چرا خواب می بینیم؟

خوابها معمولا" بیانگر اضطراب ها، ترس ها، اشتیاق ها، آرزو ها و خاطرات ما هستند. همچنین ممکن است ما تحت تأثیر برخی از عوامل خارجی نیز قرار بگیریم و همان چیزها برای ما رؤیایی پدید آورند. مثلا" اگر شخصی گرسنه یا خسته یا سردش باشد، رؤیایش ممکن…