مرور برچسب ها

دلیل شب و روز

چرا در زمستان روزها کوتاه است؟

به طور خلاصه، دلیل روزهای کوتاه در زمستان این است که زمین با یک محور کج دور خود و به دور خورشید در حال چرخش است. این محور باعث می‌شود که در نیمکره‌های مختلف زمین، زاویه‌ی تابش خورشید تغییر کند. وقتی نیمکره‌ی شمالی زمین به سمت خورشید متمایل…