مرور برچسب ها

دلیل لاغر شدن جانی دپ

آدرنوکروم چیست؟ آیا توطئه داروی جاودانگی شیطانی حقیقت دارد؟

این مقاله تئوری توطئه آدرنوکروم را با دید علمی و منطقی بر اساس شواهد بررسی میکند. در این مقاله به موارد زیر پرداخته شده است: تعریف آدرنوکروم خرافات و تئوری‌های توطئه روند تحقیق علمی و اثبات یک ادعا چشم پاندایی و کلوپ بلک آی…