مرور برچسب ها

دلیل پیدایش فصل ها

چرا در زمستان روزها کوتاه است؟

به طور خلاصه، دلیل روزهای کوتاه در زمستان این است که زمین با یک محور کج دور خود و به دور خورشید در حال چرخش است. این محور باعث می‌شود که در نیمکره‌های مختلف زمین، زاویه‌ی تابش خورشید تغییر کند. وقتی نیمکره‌ی شمالی زمین به سمت خورشید متمایل…