مرور برچسب ها

دندان چیست

چگونه دندان درست می شود؟

یکی از راههای شناختن چیزی آنست که بکوشیم تا ببینیم اصل آن چه بوده است. گمان نمی کنم که شما این کاوش را درباره ی دندان خود انجام داده باشید. آیا هرگز کنجکاو شده اید که ببینید دندان شما در اصل چه بوده است؟ طبق تئوری های علمی دندان بشر در…

دندان چیست و چگونه رشد میکند؟

رویش دندان چگونه است؟ دندان از دو بخش تشکیل یافته است: 1 . «ریشه» یا ریشه هایی چند که دندان را محکم در استخوان فک نگاه داشته اند. 2 . «تاج» که قسمت مرئی دندان است؛ یعنی همان قسمت از دندان که می توان در دهان دید. در ساختار دندان چهار…