مرور برچسب ها

رفتار سمور آبی نر

سمور آبی چگونه حیوانی است؟

سمورهای آبی متعلق به گروه دیگری از جانوران به نام راسوها هستند. راسوها متنوع بوده و تقریبا" در مناطق زیادی از دنیا دیده می شوند. تقریبا" همگی دارای پاهای کوتاه، دندانهای تیز و برنده، پوست ضخیم خز مانند و گوشتخوار هستند. سمورهای آبی عاشق آب…