مرور برچسب ها

رنسانس اروپا

رنسانس چه بود؟

آیا می دانید که کلمه رنسانس چه معنی می دهد؟ این کلمه ایست فرانسوی به معنی تولد دوباره. رنسانس دوره ای از زندگی دوباره یا تجدید زندگی می باشد که در اروپا بین قرن چهاردهم و قرن شانزدهم اتفاق افتاد. در قرون وسطی که قبلا" شرح داده شد، بسیاری از…