مرور برچسب ها

رنگ لباس فضانوردی

چرا فضانوردان لباس های مخصوص می پوشند؟

شاید برای شما هم سوال شده باشد که چرا فضانوردان چنین لباسی به تن میکنند؟ لباس فضانوردی به چه منظور ساخته شده است؟ فضانوردان به چند دلیل لباس های مخصوص می پوشند و لباس آنها سه ویژگی دارد: اول اینکه در فضا به خاطر نبود فشار هوا بدن منفجر…