مرور برچسب ها

رنگ پوست مردم جهان چرا فرق میکند

دلیل رنگ پوست مختلف مردم جهان چیست؟

مردمی که دارای سفیدترین پوست در جهان هستند، در قسمت شمالی اروپا زیست دارند. آنان را نوردیک یعنی شمالی می خوانند. مردمی که سیاه ترین پوست را دارند، در افریقای غربی زیست می کنند.اما مردمی که در جنوب شرقی آسیا هستند پوستی گندمگون دارند.…