مرور برچسب ها

روانشناسی معکوس

روانشناسی معکوس چیست؟

روانشناسی معکوس یک تکنیک روانشناختی است که در آن فرد با انجام کاری برخلاف انتظارات شخص دیگر، او را به انجام کاری که می‌خواهد، وادار می‌کند. این تکنیک بر اساس این اصل است که انسان‌ها تمایل دارند به خواسته‌های دیگران، حتی اگر آن خواسته‌ها…