مرور برچسب ها

روحیه کارآفرینی

باورهای اشتباه را در مورد کسب و کار شناسایی کنید!

در مورد اینکه باورها خیلی اهمیت دارند و چطور باید باورهای اشتباه را تغییر بدهیم حتما زیاد شنیده اید. اساتید مختلفی هم در این زمینه فعالیت میکنند اما هنوز هم بخش عظیمی از مردم باورهای درستی ندارند. برای برخی از مردم این موضوع خنده‌دار هم…