مرور برچسب ها

روزهای مراقبه

چه روزهایی از سال برای مراقبه خاص و بهتره؟

در فرهنگ‌های مختلف، روزهای خاصی از سال برای مراقبه خاص و بهتر در نظر گرفته می‌شود. در برخی از این فرهنگ‌ها، مراقبه در این روزها به عنوان یک عمل مذهبی یا معنوی انجام می‌شود. در برخی دیگر، مراقبه در این روزها به عنوان یک فرصت برای آرامش و…