مرور برچسب ها

روز مردگان

روز مردگان در مکزیک و آیین های عجیب و ترسناک

در مکزیک اعتقاد بر این است که در روز دوم ماه نوامبر که روز مردگان مکزیک نامیده میشود ارواح مردگان به بازدید زندگان می آیند و این بازدید را با جشن ها ، مهمانی ها ، آوازها و راهپیمایی ها گرامی میدارند. اما این رسم چگونه شکل گرفته است؟…