مرور برچسب ها

روش احضار روح

تخته مخصوص ارتباط با ارواح (ویجا برد، پلانشت)

این دو از ابزار نوشتار اتوماتیک می باشند. ساده ترین شکل آنها، دایره ای از حروف بر روی یک میز است که در مرکز آن شیشه ای با حالت خمیده به سمت بالا تعبیه شده و یک یا چند نفر، نوک انگشتان خود را روی این شیشه قرار می دهند. شیشه از حرفی به حرف…