مرور برچسب ها

روش تحقیق

روش تحقیق باید چگونه باشد؟ اعتماد به کتاب، مجلات، یا سایت‌های اینترنتی؟

بررسی روش تحقیق صحیح : با موضوع کتاب ، مجلات ، سایت های اینترنتی اگر سوالی داشته باشیم که جواب آن را ندانیم به کدام یک از دسته فوق باید مراجعه کنیم؟ در این مقاله به مزیت ها و اشکالات هر کدام از اینها می پردازیم. آیا به مجلات می‌توان…