مرور برچسب ها

روش ترک عادات بد

از بین بردن عادات بد

حالا زمان نظافت خانه است. اتلاف وقت برای نگرانی ها و افکار بی فایده همیشه مرا متحیر کرده است. ما برنامه زندگی خود و تمام نکات مثبت و منفی همراه آن را برای یادگیری نکات جدید طراحی می کنیم. بنابراین، هنگامی که ردپای الگوهای رفتاری منفی را در…