مرور برچسب ها

روش تولید شکلات

چگونه شکلات تهیه می شود؟

مدتها پیش از آنکه شکلات به صورت کنونی و جامدش تهیه شود، آن را مانند یک نوشیدنی می‌آشامیدند. آزتک‌ها دانه‌های کاکائو را از درخت می چیدند، سپس آنها را درون آب می جوشانیدند و بدین راه نوشابه‌ای گوارا به دست می‌آوردند. البته ادویه‌ی فراوان و…