مرور برچسب ها

روش ساخت ژنراتور تسلا

توضیح درباره روش ساخت ژنراتور تسلا برای تولید برق از اتمسفر

یکی از طرح‌های مشهور تسلا که هنوز مبهم است ژنراتور تولید برق از اتمسفر و یا هوا میباشد. در واقع این وسیله از نوشته‌های تسلا به دست آمده است و من امروز در سایت ذهن آموز ترجمه فارسی آن را به همراه توضیحات مورد نیاز ارائه کردم. گفته میشود که…