مرور برچسب ها

روش علمی چیست علوم ششم

روش علمی چیست؟

ما در آزمایش های ساده ای که شرح دادیم، از روش علمی کمک گرفتیم. به وسیله  این آزمایش ها شما در عمل با بعضی از فعل و انفعالات شیمیایی آشنا شدید. شیمی دان ها هم با انجام آزمایش های عملی گوناگون توانستند مواد شیمیایی را کشف کنند. بدون مشاهده و…