مرور برچسب ها

روش محاسبه شعاع کره زمین

اندازه گیری شعاع زمین چگونه و توسط چه کسی انجام شد؟

شعاع زمین اولین بار حدودا 2 هزار سال پیش توسط یک اخترشناس یونانی به نام اراتوستن با حدودا 2 درصد خطا اندازه گیری شد. اما او چگونه بدون هیچ امکاناتی این کار را انجام داد؟ پاسخ ساده است: با کمک علم ریاضی و کمی هوش! او متوجه شد كه در ظهر یک…