مرور برچسب ها

روش های هیپنوتیزم کردن

هیپنوتیزم حیوانات به چه صورت است؟

پدیده هیپنوتیزم شدن حیوانات تقریبا ناشناخته و جالب به نظر می‌رسد. اما چگونه چنین کاری ممکن است؟ وقتی حیوانات صحبت‌های ما را متوجه نمی‌شوند چگونه ممکن است هیپنوتیزم شوند؟ پاسخ این سوال برمیگردد به اینکه هیپنوتیزم به روش‌های مختلفی