مرور برچسب ها

روش های پیشگیری از بیماری

پزشکی محیطی و پیشگیری از بیماری‌ها

زمینه‌ی پزشکی محیطی و پیشگیری از بیماری‌ها از زمانی شروع به بسط و شکوفایی کرد که از حدود سالهای 1950 میلادی پزشکانی مانند دکتر ترون راندولف استاد آلرژی و ایمونولوژی در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه شمال غربی ( در آمریکا ) شروع به آزمایش بر روی…