مرور برچسب ها

روش کشف استعدادها

استعداد از آشنایی تا کشف

امروز مطلبی از کتاب استعداد؛ از آشنایی تا کشف تالیف پوریا برزعلی را برای شما انتخاب کرده ایم. با ما همراه باشید. مباحث این کتاب درمورد جنگ استعدادها، بازارهای رقابتی، کشف استعداد، تبدیل استعداد به نقطه قوت و... است. دو پدیده جنگ استعدادها…