مرور برچسب ها

روش یافتن رسالت شخصی

هدف گذاری و یافتن هدف زندگی

چگونه برای خود هدف گذاری متناسب با علایقمان داشته باشیم؟ اولین روزهایی که آگاه میشویم که مثل بسیاری افراد دیگر روی زمین در حال زندگی هستیم احساس عجیبی به ما دست می دهد، از خود می‌پرسیم که برای چه به این جهان آمده‌ایم؟ آیا باید بدون هیچ…