مرور برچسب ها

روغن مومیایی

آیا مومیایی ابتکار مصریان بود؟

همانگونه که شنیده اید «مومیایی» در مصر قدیم متداول بود. مومیایی به جسد مرده ای می گویند که به شیوه ای خاص از آن طوری نگهداری بشود که هرگز نپوسد. واژه ی «مومیایی» از زبان عربی آمده است و معنایش « جسدی است که به وسیله ی موم یا قیر نگهداری…