مرور برچسب ها

رویا بینی

کنترل خواب چیست؟

کنترل خواب و رویا نوعی توانایی است که در آن فرد خواب بیننده از اینکه دارد خواب میبیند آگاه است، بنابراین می تواند خوابش را به دلخواه خود تغییر بدهد. این اتفاق ممکن است برای بسیاری از افراد به صورت اتفاقی رخ داده باشد. مثلا یک بار من در…