مرور برچسب ها

زامبی شهر شیان

آیا خبر ویروس زامبی در شیان چین واقعی بود؟

اخیرا خبری هولناک با عنوان اولین زامبی در شیان چین و قرنطینه شدن شهر منتشر شد. خبرها حاکی از این بودند که در یکی از شهرهای چین مردم به ویروسی مبتلا شده اند که از چشم ها و بینی شان خون می آید و سپس وحشی میشوند. آیا هنوز بحران کرونا تمام…