مرور برچسب ها

زباله فضایی چیست

مشکلی به نام زباله های فضایی

مدار زمین، بهترین گزینه برای انجام تحقیقات فضایی و ارسال ماهواره به حساب می‌آید و همین مسئله موجب شده تا این بخش از فضا میزبان انبوهی از ماهواره‌های مخابراتی و نظامی و مدار گردها شود. رساندن ماهواره به مدار زمین و کنترل و هدایت آن در این…