مرور برچسب ها

زبان انگلیسی

مهم ترین زبان کدام است؟

پاسخ به این سؤال به این بستگی دارد که مهم بودن را چگونه تعریف کنیم. اگر مهم بودن را بر اساس تعداد گویشوران تعریف کنیم، زبان چینی مهم ترین زبان جهان است. زبان چینی توسط بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان صحبت می شود، که بیش از هر زبان دیگری…

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی کدامند؟

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی عبارتند از: اصطلاحات روزمره: این اصطلاحات در مکالمات روزمره استفاده می‌شوند و برای برقراری ارتباط با دیگران ضروری هستند. برخی از اصطلاحات روزمره رایج عبارتند از: How are you? (چطوری؟) Nice to…