مرور برچسب ها

زحل اقمار

حلقه های دور سیاره زحل چه هستند؟

در سال 1610 میلادی گالیله او کسی بود که شروع به اکتشاف آسمان ها با تلسکوپ کرد ابتدا چیز شگفت انگیزی درباره سیاره زحل را مشاهده نمود. بنظر او آمد که در اطراف ستاره مزبور، چیزهایی چسبیده است! در سال 1655 شخصی به نام کریستین هویجنز وقتی با…