مرور برچسب ها

زلزله خیزی ایران

تلاش برای پیش بینی زلزله ؛ از قدیم تا به امروز

از قدیم مردم تلاش می کردند زمین لرزه یا زلزله های بزرگ را پیش بینی کنند. زمین لرزه نتیجه آزاد شدن انرژی داخل زمین است. در چین باستان، امپراطورها از منجمین می خواستند تا با شیوه های خودشان زلزله ها را پیش بینی کنند. این روش ها اکثر اوقات…