مرور برچسب ها

زندگی در اسپانیا برای ایرانیان

معایب زندگی در اسپانیا چیست؟

به گفته یکی از سایت های مهاجرتی، معایب زندگی در اسپانیا شامل: سختی کار پیدا کردن، اهمیت زبان اسپانیایی، هزینه های بالای خرید ملک و ... می باشد. همچنین، در برخی سایت ها به دلیل نژادپرستی و تبعیض آمیز رفتار کردن مردم اسپانیا در کسب موقعیت های…