مرور برچسب ها

زندگی در ایتالیا

معایب زندگی در ایتالیا چیست؟

معایب زندگی در ایتالیا شامل مواردی مانند: ترافیک شلوغ و مشکلات پارکینگ، بیکاری و کمبود شغل، نارضایتی از سیستم بهداشت و درمان، ترس از جرم و جنایت، تفاوت فرهنگی و زبان است. هزینه زندگی در ایتالیا چقدر است؟ میانگین هزینه های زندگی در…