مرور برچسب ها

زندگی در بلژیک برای ایرانیان

معایب زندگی در بلژیک چیست؟

بلژیک یکی از کشورهای پیشرفته اروپاست و شرایط زندگی در آن به خوبی برای مهاجران مناسب است. البته، یکی از معایب زندگی در بلژیک برای ایرانیان ساختار پیچیده جوامع این کشور است که دارای زبان های متفاوتی هستند. همچنین، مالیات بالای کشور بلژیک نیز…