مرور برچسب ها

زندگی در کانادا

چطور میشه اقامت کانادا را گرفت؟

اقامت کانادا یکی از آرزوهای بسیاری از افراد است که به دنبال یک زندگی بهتر، امن‌تر و پربارتر هستند. کانادا یک کشور پیشرفته، دموکراتیک، چندفرهنگی و مهربان است که به مهاجران از سراسر جهان باز است. این کشور دارای سیستم آموزشی، درمانی، حقوقی و…