مرور برچسب ها

زندگی سرخپوستان

سرخ پوستان آمریکایی از کجا آمده اند؟

در حقیقت اولین آمریکاییانی که در زمان گذشته به آمریکا رفته اند، تا امروز بدرستی شناخته نشده اند. اگر چه علاقمندیم که درباره تاریخ اولیه آنها اطلاعاتی بدست آوریم، ولی چیزی که بیشتر اشخاص صاحب نظر در این مورد وقوع آنرا مسلم می دانند، این است…